سفارش محصول

محصول مورد نظر خود را جهت سفارش خرید انتخاب نمایید.
نامعتبر
تعداد مورد نیاز را مشخص کنید.
نام و نام خانوادگی خریدار را وارد کنید.
کد ملی نادرست

0/200

تکمیل نمایید.
کد پستی نامعتبر


ورودی نامعتبر
شماره تلفن همراه نادرست
شماره تلفن ثابت نامعتبر است
پست الکترونیکی صحیح را وارد نمایید.
انتخاب کنید.
/ / تاریخ را به صورت صحیح وارد نکرده اید.
کد امنیتی: تجدید کد ورودی نامعتبر
توجه: با تکمیل این فرم، کارشناسان فروش صنایع جوش و برش علیپور قبل از ارسال محصول در اسرع وقت با شما جهت مشاوره و هماهنگی تماس خواهند گرفت و در صورت توافق نسبت به ارسال محصول اقدام خواهند کرد. شایان ذکر است هیچگونه هزینه ای قبل از هماهنگی واحد فروش از شما دریافت نمی شود. از اعتماد شما سپاسگزاریم.